Onderhandelen en verdedigen

Liesbeth Devue heeft een jarenlange expertise opgebouwd bij aanvankelijk de Jeugdrechtbank, hetgeen sedert 1 september 2014 werd omgevormd tot de Familierechtbank.

Zij is regelmatig aanwezig op de zittingen van de Familierechtbank te Leuven, Mechelen, Hasselt en Brussel.

Zij tracht eerst en vooral een minnelijke oplossing van het familiaal geschil te bekomen via onderhandelingen.

Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, verdedigt ze de belangen van haar cliënteel bij de rechtbank of de notaris. Een persoonlijke aanpak van elk dossier garandeert dat de cliënt steeds een verstaanbare uitleg zal krijgen en nauw betrokken zal worden bij elke stap in de procedure.

De opsomming hieronder heeft betrekking op de specialisaties, verworven door jarenlange ervaring en bijscholingen.

Dit neemt niet weg dat het kantoor u ook kan helpen bij andere materies. Indien nodig wordt er een beroep gedaan op externe gespecialiseerde medewerkers.

 • huwelijkscontracten
 • huwelijksmoeilijkheden, dringend en voorlopige maatregelen
 • echtscheidingen
 • echtscheiding door onderlinge toestemming
 • onderhoudsuitkering nà echtscheiding
 • discussies rond ouderlijk gezag, omgangsrecht en alimentatie
 • nieuw samengestelde gezinnen
 • ontkenning vaderschap
 • erkenning, voogdij en adoptie
 • omgangsrecht grootouders
 • problematische opvoedingssituaties
 • bijstand minderjarige bij een als misdrijf omschreven feit
 • vereffening-verdeling na echtscheiding
 • verdeling bij ongehuwden
 • erfenisgeschillen